Tag Archives: Quân Lực VNCH

NÉN HƯƠNG LỊCH SỬ…


” Đầu tháng 4, 1975 phái đoàn quốc hội Hoa kỳ qua thăm Việt Nam để ước lượng tình hình lần cuối… Đại tướng Frederick C. Weyand, nguyên tư lệnh quân lực Mỹ cuối cùng tại Việt Nam lúc đó … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 6 Comments