Tag Archives: sinh

TỊNH LẶNG “StillnessSpeaks” (Trần Sơn lược dịch) -CHƯƠNG BỐN-


-Hiện Tại- *** 41- Nhìn bề mặt, có vẻ khoảng khắc hiện tại chỉ là một trong nhiều khoảng khắc khác. Mỗi ngày – trong cuộc sống xuất hiện nhiều khoảng khắc với nhiều chuyện xảy ra. Tuy nhiên nếu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Ngày 30 tháng 10 năm 19…


Nhờ Thuợng Đế và quý Thân Hữu mà tui sống sót đến ngày nay. CHÂN THÀNH CẢM TẠ ! * -(học ở mô mà gởi gói Trà Sâm) B + M đoán trúng thế – : tôi đi bộ dưới … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment