Tag Archives: tagore

Tấm lòng…


ĐẠI HẠ GIÁ – MỘT THỜI VANG BÓNG. (Nguyễn Tường) “Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v…v… hạ giá! Tôi cầm mảnh bằng đại học cạ cục mãi chưa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 2 Comments