Tag Archives: tin

Chữ Cổ VIỆT tại Quảng Tây.


PHÁT HIỆN CHỮ VIỆT CỖ ở QUẢNG TÂY -Hà Văn Thùy- TRÍCH:(January 03,2012) “Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt – tỉnh Quảng Tây truyền phát tin tức là người Lạc Việt ở Trung Quốc đã sáng tạo chữ viết … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 2 Comments

Đấu tranh…tránh đâu !


BẠN KHUYÊN: “Lớn tuổi rồi nên sớm tối lo tu Thân phận già trên đất Mỹ khoẻ ru Nên tận hưởng…đừng nghĩ gì tranh đấu”. ĐÁP LỜI: Cám ơn Bạn đã có lời khuyên nhủ… * “Tuy tuổi già nhưng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment