Tag Archives: transon

Tìm xuất xứ câu ca “Công cha như núi Thái Sơn…”


Trong chuyên luận Tìm gốc gác và niên đại Hùng Vương*, chúng tôi công bố khảo cứu cho thấy, vùng Thái Sơn tỉnh Sơn Đông Trung Quốc là nơi phát tích của người Việt hiện đại. Tuy nhiên do hạn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

“Cái Tôi – Ego” (“The New World” Ekhart Tolle) – Trần Sơn lược dịch


Cái tôi (Ego) Từ lầm lẫn của Descartes đến cái nhìn vào trong của Sartre. Triết gia Descartes của thế kỷ 17, người được coi sáng lập Triết Học Hiện Đại đã bày tỏ lầm lẫn “cốt lõi” trong câu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

TỊNH LẶNG “StillnessSpeaks”by Ekhart Tolle (Trần Sơn lược dịch)


New World Library 14 Pamaron Way Novato/California 94949 – September 2003 . và Namaste Publishing P.o Box 62084 Vancouver/Canada V6JIZI *** NỘI DUNG: *Giới thiệu. -Chương Một: Lặng Yên và Tịnh Lự -Chương Hai: Vượt trên tầm Tư Duy. Con … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 1 Comment

TỊNH LẶNG “StillnessSpeaks” (Trần Sơn lược dịch) -CHƯƠNG MỘT-


Lặng Yên và Tịnh Lự. *** 1- Khi lơi lỏng tịnh lặng nội tại là mất đi sự tiếp xúc với chính mình – mất luôn sự tiếp cận với thế giới. Dò cảm tận cùng bản thân là gì, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

TỊNH LẶNG “StillnessSpeaks”(Trần Sơn lược dịch) -CHƯƠNG CHÍN-


Chết và cõi Bất Tận. *** 91- Khi đi qua một khu rừng nguyên sinh, không có sự can thiệp của con người, ta không chỉ thấy sự sống phong phú bao quanh theo mỗi bước chân mà còn gặp … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 4 Comments

TỊNH LẶNG “StillnessSpeaks”(Trần Sơn lược dịch) -CHƯƠNG MƯỜI-


Đau khổ & Chấm dứt khổ đau. * 101- Mối tương tác của mọi sự vật – Phật tử đã biết và nay các Vật Lý gia xác nhận. Không điều gì xảy ra là một biến cố biệt lập … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 4 Comments

Đôi dòng về tác giả “StillnessSpeaks”-Eckhart Tolle (Trần Sơn lược dịch)


Eckhart Tolle, tác giả & hướng dẫn tâm linh, sinh tại Đức và được đào taọ tại các trường Đại Học tại Luân Đôn và Cambridge (Anh). Lúc ông 29t, một xoay chuyển tâm linh sâu sắc đã thay đổi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 4 Comments

Chữ viết thời Hùng Vương.


CHỮ VIẾT THỜI HÙNG VƯƠNG. * – Ông Vương Duy Trinh, Tổng đốc Thanh Hóa, phát hiện ra một văn bản là một bài thơ viết bằng thứ chữ lạ, vờn lên như ngọn lửa, gọi là hỏa tự. Văn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 4 Comments

CHÚC MỪNG BẦY ĐÀN…mênh mông tình ĐẢNG-Valentine’s Day – Trần Sơn –


CHÚC MỪNG BẦY ĐÀN…mênh mông tình ĐẢNG. –Chào Vàng – Valentine’s Day! -Chào Cún. Chi mô? -Chào Mừng Ngày Tình Nhân! -Hỉ ? Tau với mi là tình nhân hỉ ! -Ơ! Không tình nhân thì là Đồng Chí vậy. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment