Tag Archives: transon

Chữ viết thời Hùng Vương.


CHỮ VIẾT THỜI HÙNG VƯƠNG. * – Ông Vương Duy Trinh, Tổng đốc Thanh Hóa, phát hiện ra một văn bản là một bài thơ viết bằng thứ chữ lạ, vờn lên như ngọn lửa, gọi là hỏa tự. Văn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 4 Comments

CHÚC MỪNG BẦY ĐÀN…mênh mông tình ĐẢNG-Valentine’s Day – Trần Sơn –


CHÚC MỪNG BẦY ĐÀN…mênh mông tình ĐẢNG. –Chào Vàng – Valentine’s Day! -Chào Cún. Chi mô? -Chào Mừng Ngày Tình Nhân! -Hỉ ? Tau với mi là tình nhân hỉ ! -Ơ! Không tình nhân thì là Đồng Chí vậy. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment