Tag Archives: xua

Chữ Nôm và giọng Quảng Nam.


Đôi điều về chữ Nôm và giọng Quảng Nam Nguyễn Cung Thông* (Melbourne, Úc), Vân Hạc** (Hà Nội, Việt Nam) * Vừa nghe lại các bài ca Mưa Chiều Kỷ Niệm, Nỗi Buồn Hoa Phượng, Tình Bơ Vơ … bằng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 4 Comments

THIẾT LẬP CÁC Quẻ DỊCH sau Quẻ PHỤC (nội tình VN – 2012) Thử ĐỐI CHIẾU với SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH.(Trần Sơn)


Trong bài đăng “Hiện Trạng Nội tình VN – Quẻ PHỤC (?) Bạn tôi (Nguyễn Thiếu Dũng) đã lấy thi hứng của Nguyễn Du (thời gian ông ngọa bệnh) viết về Quẻ Phục “”An đắc huyền quan minh nguyệt hiện … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 4 Comments